BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 42: 15 - 21 oktober 2018

 • 15 oktober 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Positieve afwijzing aanvraag ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming regionale keringen Lauwersmeer

  Waterschap Noorderzijlvest heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning en een ontheffing overeenkomstig de Wet natuurbescherming vanwege de verbeteringen van regionale waterkeringen rond het Lauwersmeer. Uit de rapportages die bij de aanvraag zijn gevoegd volgt echter dat geen sprake is van effecten vanwege de werkzaamheden die leiden tot ontheffings- en/of vergunningplicht. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de aanvraag af te wijzen. Belanghebbenden kunnen van 15 oktober tot en met...

Week 41: 8 - 14 oktober 2018

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Bouwkundig bureau Juk, locatie Oosterhorn 4 te Farmsum, Akzo Nobel Chemical B.V.

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Bouwkundig bureau Juk te Assen voor het oprichten van een loods op de locatie Oosterhorn 4 te Farmsum, Akzo Nobel Chemical B.V.

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3, te Westerbroek

  Omgevingsvergunning verleend aan Electric Glass Fiber NL B.V., Energieweg 3, te Westerbroek, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het (ver)bouwen van een bouwwerk, betreffende de ombouw van een bestaande productiehal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij de Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 13 oktober 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming gemeente Oldambt, locaties Kanaalweg 3 en 4 en Merelstraat 1 te Scheemda.

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Oldambt ontheffing verleend voor het verbod van het vernietigen van verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis en het verstoren van individuen van ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. Dit vanwege de sloop van twee schoolgebouwen en de nieuwbouw van een brede school aan de Kanaalweg 3 en 4 en Merelstraat 1 te Scheemda. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 13 oktober 2018 | ontgrondingenvergunning

  Terinzagelegging ontgrondingsvergunning Gasunie Transport Services, locatie Hondenlaan te Zuidbroek

  Gasunie Transport Services heeft een aanvraag ingediend voor het ontgronden van percelen aan de Hondenlaan te Zuidbroek. De ontgrondingen worden uitgevoerd over een oppervlakte van ongeveer 16,8 hectare braakliggend terrein. De grondverbeteringen vinden plaats voor de bouw van de stikstofinstallatie en het mengstation. De ontwerpvergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 26 november 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Midden-Groningen te Hoogezand.

 • 13 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer

  Vergunning verleend aan Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer, voor een tijdelijke opslagvoorziening voor proeven met kooldioxide. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 12 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Delamine B.V., Oosterhorn 8 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Delamine B.V., Oosterhorn 8 te Farmsum, voor het bouwen van een kabelbrug voor E&I kabels.

 • 11 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delesto BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan Delesto BV, Oosterhorn 4 te Farmsum, voor het wijzigen van enkele (keurings)voorschriften. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 november 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

Week 40: 1 - 7 oktober 2018

 • 06 oktober 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming - Poort van Noord b.v.,locatie N33 tussen Veendam en Meeden

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Poort van Noord B.V. ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk wegnemen van nesten van roeken, vanwege snoeiwerkzaamheden aan de N33 tussen Veendam en Meeden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 06 oktober 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Woningstichting Wierden en Borgen, locatie Klaas Luidensstraat 1 en 3 te Ulrum

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Wierden en Borgen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk wegnemen van verblijfplaatsen van huismus en huiszwaluw. Dit vanwege renovatie en isolatie van de woningen aan de Klaas Luidensstraat 1 en 3 te Ulrum. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 06 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Electric Glass Fiber, Energieweg 3 te Westerbroek

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Electric Glass Fiber, Energieweg 3 te Westerbroek, milieuneutrale wijziging productiehal 607-608.

 • 06 oktober 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluit PAS A.J. Makken, Keesriefweg 4, 9991 TG Middelstum

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van A.J. Makken, Keesriefweg 4, 9991 TG Middelstum (melkrundveehouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 8 oktober 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 06 oktober 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluit PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van Maatschap G.J.C.M. en J.C.M.M. Keetels, Numero Dertien 2D, 9644 TV Veendam (melkrundveehouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 8 oktober 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP...

 • 04 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delesto B.V., Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan Delesto BV te Farmsum voor het deels intern verplaatsen van de persluchtproductie. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 november 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 04 oktober 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) PPG Industries Delfzijl bv, Valgenweg 1-3, 9936 HV Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan PPG Industries Delfzijl B.V., Valgenweg 1-3 te Farmsum, voor een capaciteitsuitbreiding naar 75.000 ton product per jaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 november 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.