BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 6: 5 - 11 februari 2018

 • 07 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming deelsaneringsplan locatie Zuiderveen 50-52 in Winschoten

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Zuiderveen 50-52 te Winschoten. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bewaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 22 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • 07 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Burgemeester Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Burg. Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 22 maart 2018 ter inzage...

 • 06 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van vaste verblijfplaats van poelkikker, vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de uitvaartlocatie Hoendiep ter hoogte van de U.T. Delfiaweg te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 05 februari 2018 | inspraak

  Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 30 januari 2018 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen van 5 februari tot en met 19 maart 2018 bedenkingen over het Ontwerp indienen bij Gedeputeerde Staten, Afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 05 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Lumaro Beheer B.V, Haven Zuidzijde 21 te Scheemda

  Vergunning verleend aan Lumaro Beheer B.V. voor het bouwen van een bedrijfspand, Haven Zuidzijde 21 te Scheemda. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.

Week 5: 29 januari - 4 februari 2018

 • 03 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag, Billitonweg 1 in Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsverunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor het vervangen van stoffilter S5101.

 • 03 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor het bouwen van een nieuwe koeltoren (E2026) op de MgO-locatie.

 • 01 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Suiker Unie, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

  Omgevingsvergunning verleend aan Suiker Unie, Fabriekslaan 12 in Groningen voor het plaatsen van een keerwand. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 31 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Sita EcoService Nederland

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Sita EcoService Nederland voor de demontage van een bestaande containerhal en de realisatie van een nieuwe containerhal, en het uitbreiden van het brandblussysteem in de PGS-opslaghal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 31 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo locatie Industriestraat 34 te Stadskanaal

  Omgevingsvergunning verleend aan Renewi Nederland BV voor het veranderen van de inrichting aan de Industriestraat 34 te Stadskanaal. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Stadskanaal.

Week 1: 1 - 7 januari 2018

 • 05 januari 2018 | aankondiging

  Mediafonds provincie Groningen: projectplan indienen voor 1 april of 1 oktober 2018

  Bent u journalist en van plan om journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en wilt u daarover publiceren? U kunt een projectplan indienen voor 1 april of voor 1 oktober 2018. Het Mediafonds heeft in 2018 een budget beschikbaar van 166.104,- euro. Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Meer informatie over voorwaarden en aanvraag staat op onze website.

Week 36: 4 - 10 september 2017

 • 09 september 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn, voor het milieuneutraal wijzigen van voorschrift 2.1.1.

Week 33: 14 - 20 augustus 2017

 • 19 augustus 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond, voor het wijzigen gevelaanzicht.

Week 15: 10 - 16 april 2017

 • 11 april 2017 | aankondiging

  Openstelling indieningstermijn subsidie Kwelderbeheer 2017

  Ieder jaar in de periode van 1 april tot en met 15 mei kunnen eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de Groninger waddenkust een aanvraag indienen voor de subsidie Kwelderbeheer. Met de regeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020 om de biodiversiteit op de Groninger kwelders herstellen. Eigenaren die zich niet eerder hebben aangemeld, kunnen dit doen in de periode van 1 april tot en met...