BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 5: 29 januari - 4 februari 2018

 • 03 februari 2018 | aankondiging

  Besluiten Wet natuurbescherming Maatschap Braaksma, A. Boekhorst en C.W.E. Boekhorst-Kremer en V.o.f. Roelofsen

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Maatschap Braaksma, Westerhornerweg 25, 9866 TJ Lutjegast (pluimvee) - A. Boekhorst en C.W.E. Boekhorst-Kremer, Westerhornseweg 17, 9988 NT Usquert (melkrundvee) - V.o.f. Roelofsen, Noorderweg 10, 9997 PP Zandeweer (pluimvee) De vergunningen liggen vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit...

 • 03 februari 2018 | aankondiging

  Besluiten Wet natuurbescherming C.H. Huisman BV en Maatschap Mestemaker

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - C.H. Huisman BV, locatie: Westbaan 11, 9684 BN, Finsterwolde (varkenshouderij) - Maatschap Mestemaker, Jipsingboertangerweg 140a, 9551 TT te Sellingen (melkrundvee) De vergunningen liggen vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde...

 • 01 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Suiker Unie, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

  Omgevingsvergunning verleend aan Suiker Unie, Fabriekslaan 12 in Groningen voor het plaatsen van een keerwand. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 31 januari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Instemming saneringsplan Kerkstraat 20 in Hoogezand

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Kerkstraat 40 in Hoogezand. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bewaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 15 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 31 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo Sita EcoService Nederland

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Sita EcoService Nederland voor de demontage van een bestaande containerhal en de realisatie van een nieuwe containerhal, en het uitbreiden van het brandblussysteem in de PGS-opslaghal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 31 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo locatie Industriestraat 34 te Stadskanaal

  Omgevingsvergunning verleend aan Renewi Nederland BV voor het veranderen van de inrichting aan de Industriestraat 34 te Stadskanaal. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Stadskanaal.

 • 29 januari 2018 | aankondiging

  Besluiten Wet natuurbescherming

  Aan de volgende bedrijven is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: T.H.J. Kramer, Breweelsterweg 8, 9978 TE in Hornhuizen, melkrundvee; V.O.F. van den Berg, Knolweg 8, 9999 XE in Stitswerd, melkrundvee; J.H.J. van Leijsen, Balmahuisterweg 4, 9884 TE Niehove, melkrundvee; Maatschap F. en T. Feenstra, Spanjaardsdijk Noord 8-10, 9833 TJ in Den Ham, melkrundvee; Pluimveebedrijf Abma B.V., Sietse Veldstraweg 10, 9833 PA in Den Ham, vleeskuikens. Tijdens de periode van...

 • 29 januari 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Wet natuurbeschermingsvergunning proefproject Groene Dollarddijk

  Aan het Waterschap Hunze en Aa's is een Wet natuurbeschermingsbesluit verleend voor een proefproject bestaande uit het aanleggen en inrichten van een slibvang inclusief broedeiland en een tijdelijk slibdepot (kleirijperij) buitendijks ter hoogte van de Carel Coenraadpolder. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn van maandag 29 januari 2018 tot 11 maart 2018 tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland,Guyotplein 1, 9712 NX Groningen. Tegen dit besluit kan...

 • 29 januari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Felix Timmermanslaan in Groningen

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk verstoren en wegnemen van een voortplantingsverblijfplaats van de watervleermuis, vanwege de kap van bomen aan de Felix Timmermanslaan te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

Week 4: 22 - 28 januari 2018

 • 26 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Gasunie Transportservices BV in Grijpskerk

  Omgevingsvergunning verleend aan Gasunie Transportservices BV, voor het wijzigen van het aan de Waardweg te Grijpskerk gelegen aardgas reduceer en compressorstation. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Zuidhorn.

 • 26 januari 2018 | meldingen

  Melding Activiteitenbesluit, Oosterhorn 10 in Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen: Oosterhorn 10 in Farmsum, 9936 HD, BioMethanol Chemie Nederland B.V., het plaatsen van een bronnering t.b.v. leidingonderzoek. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie is een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • 26 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Gasunie Transportservices BV in Drieborg en Scheemda

  Omgevingsvergunningen verleend aan Gasunie Transportservices BV, voor het wijzigen van de vergunning voor de inrichting gelegen aan de Oude Statenzijl 3 te Drieborg en voor de inrichting gelegen aan de Eekerweg 8 te Scheemda. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt

 • 26 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Delesto BV in Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Delesto B.V., Oosterhorn 4a te Farmsum voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, te weten het deels verplaatsen van de persluchtproductie, alsmede om enkele voorschriften te veranderen. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente...

 • 26 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning KBM B.V. Kloosterlaan 2 in Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan KBM Master Alloys B.V. voor het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van de inrichting aan de Kloosterlaan 2 in Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

Week 3: 15 - 21 januari 2018

 • 20 januari 2018 | omgevingsvergunning

  Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Main B.V.

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Main B.V. voor het plaatsen van een portocabin in de gemeente Delfzijl, kadastrale sectie K, perceelnummer 1037.