BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 09 maart 2018 | meldingen

  Melding Activiteitenbesluit, Metaalpark 11 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen: Metaalpark 11, 9936 BV Farmsum, veranderingsmelding voor het bieden van tijdelijke opslagfaciliteit voor grond. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 • 09 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo JPB Logistics BV locatie A.J. Romijnweg 30 te Winschoten

  Omgevingsvergunning verleend aan JPB Logistics BV voor het veranderen van de inrichting aan de A.J. Romijnweg 30 te Winschoten. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 april 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • 09 maart 2018 | omgevingsvergunning

  Activiteitenbesluit ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum, overeenkomstig artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften op te leggen voor bodembescherming. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 07 maart 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Stationsweg 2 te Zuidhorn

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Stationsweg 2 te Zuidhorn. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 19 april 2018 ter inzage bij de gemeente...

 • 07 maart 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Ohmweg ong. (Ceresmeer) te Stadskanaal

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Ohmweg ong. (Ceresmeer), geval 2 te Stadskanaal. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 19 april 2018 ter inzage bij de gemeente...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Pekelwerk 21 te Nieuwe Pekela

  De Antea Group, namens Enexis, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Pekelwerk 21 te Nieuwe Pekela. De melding is ontvangen op 6 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Industrieweg 17 te Hoogezand

  Terra Bodemonderzoek, namens het Witte Huis B.V., heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Industrieweg 17 te Hoogezand. De melding is ontvangen op 9 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding van een BUS-sanering locatie Foxham 47 te Hoogezand

  Visser en Smit Hanab B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Foxham 47 te Hoogezand. De melding is ontvangen op 26 januari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Scheemdermeersterweg 34a te Scheemda

  LievenseCSO Milieu B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Scheemdermeersterweg 34a te Scheemda. De melding is ontvangen op 1 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Immobiel. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Eexterweg 4-6 te Scheemda

  De Antea Group, namens Enexis, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Eexterweg 4-6 te Scheemda. De melding is ontvangen op 5 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf werkdagen na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Ruiten A Kanaal Noord 5b te Ter Apel

  Inpijn Blokpoel Milieu B.V., namens Bouwbedrijf Hendriks Gemert, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Ruiten A Kanaal Noord 5b te Ter Apel. De melding is ontvangen op 5 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Immobiel. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Onnerweg te Haren

  De Antea Group, namens Enexis, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Onnerweg te Haren. De melding is ontvangen op 8 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Rijksstraatweg 321 te Haren

  De Antea Group, namens Enexis, heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Rijksstraatweg 321 te Haren. De melding is ontvangen op 19 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van...

 • 07 maart 2018 | aankondiging

  Melding BUS-sanering locatie Westerhornseweg 17 te Usquert

  Est Invent B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Westerhornseweg 17 te Usquert. De melding is ontvangen op 20 februari 2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Mobiel. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft...

 • 05 maart 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming

  Aan het volgende bedrijf is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: - Maatschap Sterenborg en Kooij, Veenhuizen 18a en 19, 9591 TG Onstwedde, voor het vleeskuikenbedrijf met mestvergistingsinstallatie. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 5 maart 2018 tot en met 15 april 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.