BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2017

 • 18 december 2017 | mededelingen

  Kennisgeving wijziging Omgevingsvisie en -verordening

  Bij voordacht van 7 november 2017 nr. 41/2017 hebben Provinciale Staten van Groningen besloten om de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 te wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de provinciale website. www.provinciegroningen.nl.

 • 09 september 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Toptrans Holding B.V., Industrieweg 16 te Noordhorn, voor het milieuneutraal wijzigen van voorschrift 2.1.1.

 • 19 augustus 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Stichting Parkdiensten Eemsmond, Oosterhorn 4 te Eemsmond, voor het wijzigen gevelaanzicht.

 • 11 april 2017 | aankondiging

  Openstelling indieningstermijn subsidie Kwelderbeheer 2017

  Ieder jaar in de periode van 1 april tot en met 15 mei kunnen eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de Groninger waddenkust een aanvraag indienen voor de subsidie Kwelderbeheer. Met de regeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020 om de biodiversiteit op de Groninger kwelders herstellen. Eigenaren die zich niet eerder hebben aangemeld, kunnen dit doen in de periode van 1 april tot en met...