BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 6: 5 - 11 februari 2018

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Stichting Lefier

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Stichting Lefier ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk wegnemen van nesten van huismus en gierzwaluw en voor de verboden opzettelijk verstoren van individuen en het vernielen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, vanwege de sloop en nieuwbouw van woningen in de wijk Gorecht-West in Hoogezand (fase 3, 4 en 5). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 10 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning RWE Eemshaven Holding II B.V., Synergieweg 1 te Eemshaven

  Vergunning verleend aan RWE Eemshaven Holding II B.V., Synergieweg 1 te Eemshaven, voor het optimaliseren van biomassa. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Eemsmond.

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Besluiten vergunningen Wet natuurbescherming PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Zorgboerderij Pieterburen, Broeksterweg 24, 9968 TJ, Pieterburen (gemengde veehouderij) - Maatschap Stuurman-Vogel, Nittersweg 3, 9885 TC Lauwerzijl (melkrundveehouderij) - Maatschap De Boer, Winsumermeeden 7, 9951 TH Winsum (melkrundveehouderij) - Tolboom, Rikkerdaweg 29, 9884 TA Niehove (melkvee) - Lienhoeve Holsteins, E.H. Woltersweg 21, 9831 TG Aduard (melkvee) De...

 • 10 februari 2018 | aankondiging

  Vergunningen Wet natuurbescherming besluit PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het veebedrijf van: - Agroservice Tuenter, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten (geitenhouderij) - Maatschap Spanninga, Borgercompagnie 156, 9631 TL Borgercompagnie (melkrundveehouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 10 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 09 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning locatie Heemskesweg 45 te Farmsum

  Omgevingsvergunning verleend aan Dow Benelux B.V, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk op de locatie Heemskesweg 45 te Farmsum. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 09 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Finco Terminal BV, Van der Hoopstraat 15 te Groningen

  Omgevingsvergunning verleend aan Finco Terminal BV, Van der Hoopstraat 15 te Groningen (ambtshalve toevoeging van een voorschrift). Belanghebbenden kunnen tot en met 26 maart 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 07 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming deelsaneringsplan locatie Zuiderveen 50-52 in Winschoten

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Zuiderveen 50-52 te Winschoten. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bewaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 22 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • 07 februari 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Burgemeester Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Burg. Van Roijenstraat Oost 172 te Hoogezand. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 22 maart 2018 ter inzage...

 • 06 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van vaste verblijfplaats van poelkikker, vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de uitvaartlocatie Hoendiep ter hoogte van de U.T. Delfiaweg te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 05 februari 2018 | inspraak

  Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 30 januari 2018 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen van 5 februari tot en met 19 maart 2018 bedenkingen over het Ontwerp indienen bij Gedeputeerde Staten, Afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 05 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Lumaro Beheer B.V, Haven Zuidzijde 21 te Scheemda

  Vergunning verleend aan Lumaro Beheer B.V. voor het bouwen van een bedrijfspand, Haven Zuidzijde 21 te Scheemda. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.

Week 5: 29 januari - 4 februari 2018

 • 03 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag, Billitonweg 1 in Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsverunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor het vervangen van stoffilter S5101.

 • 03 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V., Oosterhorn 4, Farmsum

  Vergunning verleend aan AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V., Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum, voor het plaatsen romneyloods voor maximaal 5 jaar, 24 januari 2018. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 03 februari 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. - Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor het bouwen van een nieuwe koeltoren (E2026) op de MgO-locatie.

 • 03 februari 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Kempkensberg en Engelse Park te Groningen

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk doden van de gewone en ruige dwergvleermuis en het verbod van het opzettelijk verstoren en wegnemen van vaste verblijfplaatsen van deze soorten en van watervleermuis en laatvlieger, vanwege geplande bouwwerkzaamheden aan de Kempkensberg en Engelse Park, te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.