Bewonersinitiatieven

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat uw woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kunt u misschien gebruikmaken van deze subsidie.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. We beoordelen de aanvragen iedere maand. Lever uw aanvraag in vóór 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 30 april, 4 juni of 2 juli.

Voor wie?

Deze subsidie is voor inwoners van de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het gaat om een project/activiteit waarmee u uw woon- en leefomgeving verbetert.
 • Het project heeft draagvlak in uw dorp, wijk of buurt en u versterkt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties in uw dorp/wijk of regio.
 • Als er vergunningen nodig zijn voor uw project, dan heeft u bij de gemeente gecontroleerd of u die vergunningen kunt krijgen. Uw project start binnen een jaar.
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in uw aanvraag.
 • Uw project is financieel haalbaar (te maken), u heeft een begroting en een dekkingsplan.
 • U mag per project één keer subsidie aanvragen.
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Bewonersinitiatieven.

Maximale vergoeding

 • Voor evenementen/activiteiten geldt: eenmalig maximaal 25 procent van de begroting, tot een maximum van 1.000 euro.
 • Voor materialen geldt: maximaal 50 procent van de kosten tot een maximum van 1.000 euro.
 • Voor materiaalkosten die onderdeel zijn van grotere (ver)bouwprojecten en verduurzaming geldt: maximaal 50 procent tot een maximum van 10.000 euro.
 • Voor haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling geldt een maximum van 5.000 euro.

Geen subsidie

 • Projecten/activiteiten die al uitgevoerd zijn.
 • Aanbodgerichte activiteiten (het op eigen initiatief aanbieden van producten, diensten of activiteiten door bedrijven/organisaties) en investeringen in particulier bezit.
 • Exploitatiekosten, (regulier) onderhoud, onvoorziene kosten, reis-/verblijfskosten, de afbetaling van schulden en bijdragen aan goede doelen.
 • Structurele personele kosten worden niet vergoed. Personele kosten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling (maximaal 5.000 euro) zijn bespreekbaar, mits tegen marktconform tarief en voorzien van een offerte.
 • Restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten met groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar en worden tot maximaal 50 procent vergoed.

Procedure

1 U bespreekt uw project of activiteit

U heeft een idee voor een project of activiteit dat voldoet aan de criteria. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons subsidieadviesloket, zij brengen u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U doet online een aanvraag.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten
 • Dekkingsplan

Aanvraagformulier

3 Een adviescommissie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze officieel beoordeeld. Als wij informatie missen, laten we u dat weten.

Een adviescommissie komt eens per maand samen en bespreekt uw aanvraag. U krijgt na de vergadering van de adviescommissie zo spoedig mogelijk bericht per e-mail of telefoon of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. U ontvangt daarna van ons een brief. Ook als de subsidie niet doorgaat, krijgt u daarover een brief met de reden.

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van de brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Als uw aanvraag is goedgekeurd zijn er twee mogelijkheden. U krijgt u de subsidie direct uitbetaald, of u moet eerst zorgen dat de cofinanciering rond is. Ook als u bijvoorbeeld nog een vergunning moet aanvragen, krijgt u de subsidie nog niet.

4 U legt verantwoording af

Wij zouden het op prijs stellen als u bij publiciteit rondom uw activiteiten het logo van de provincie gebruikt om te laten zien dat het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen. Het logo van de provincie Groningen vindt u op deze pagina.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag en een foto.

Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten.

 

 

5 De provincie controleert

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.

Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.