Studiefonds (subsidie)

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

  • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
  • die in 2012 (schooljaar 2014/2015) of in 2013 (schooljaar 2015/2016) een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf, het COA of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Voor wie is de bijdrage?

De bijdrage is voor inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen tot iets boven het bijstandsniveau. Het peiljaar is 2012 voor het schooljaar 2014/2015 en 2013 voor schooljaar 2015/2016. Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.

Voorwaarden

Bijdragen zijn mogelijk voor:

  1. de volledige reiskosten voor alle mbo-leerlingen onder de 19 jaar in de hele provincie Groningen die een voltijdopleiding volgen, nog geen recht hebben op een ov-kaart en voor hun opleiding verder moeten reizen dan tien kilometer enkele reisafstand. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeenten Groningen en Leek, zie punt 2;
  2. de helft van de reiskosten voor mbo-leerlingen onder de 19 jaar die een voltijdopleiding volgen en die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen;
  3. de helft van de reiskosten voor alle overige inwoners in de provincie Groningen die geen recht hebben op een ov-kaart, met uitzondering van inwoners van de gemeenten Groningen en Leek;
  4. de helft van de kosten voor opleiding en boeken voor alle inwoners in de provincie Groningen, die geen recht hebben op een tegemoetkoming van een andere instantie, zoals de belastingdienst, de DUO, het UWV WERKbedrijf, het COA of de stichting voor vluchteling-studenten UAF. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeenten Groningen en Leek.

Naar het middelbaar beroepsonderwijs?

Sinds 1 januari 2010 ontvangen ouders een kindgebonden budget via de Belastingdienst. De schoolboeken op het voortgezet onderwijs zijn gratis. Als uw kind middelbaar beroepsonderwijs volgt, dan had u tot en met het schooljaar 2014/2015 recht op ‘de tegemoetkoming ouders’ van de Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO). Met ingang van het schooljaar 2015/2016 vervalt deze regeling voor mbo-leerlingen onder de 18 jaar. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget van de Belastingdienst per 1 augustus 2015 verhoogd. De Belastingdienst past deze wijziging automatisch aan. Kijk voor meer informatie over het kindgebonden budget op www.belastingdienst.nl.

Leerlingen van 18 jaar of ouder hebben in principe recht op studiefinanciering en gratis openbaar vervoer. Zij ontvangen géén bijdrage in de studiekosten van het Studiefonds. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of bel telefoonnummer 050 - 599 77 55.

Naar het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs?

Begint u op 1 september 2015 te studeren in het wetenschappelijk onderwijs? Dan komt u niet langer in aanmerking voor een basisbeurs van DUO. In plaats daarvan is er een leenstelsel. U blijft wel recht houden op gratis openbaar vervoer en op de aanvullende studiefinanciering. Bent u voor 1 september 2015 met uw studie gestart? Dan valt u niet onder de nieuwe regels en blijft u gewoon studiefinanciering ontvangen.

Doe de test

Wil u weten of u voor het schooljaar 2014/2015 in aanmerking komt voor een bijdrage? Doe dan de test 2014/2015. Let op: aan de uitkomst van de test kun je geen rechten ontlenen.

Wilt u weten of u voor het schooljaar 2015/2016 in aanmerking komt voor een bijdrage? Doe dan de test 2015/2016.

Aanvragen

U kunt nu een aanvraag indienen voor de vierde ronde voor het schooljaar 2014/2015. Deze aanvraag moet uiterlijk 22 mei 2015 bij ons binnen zijn. De bestuursvergadering vindt plaats op 24 juni 2015. Ook kunt u vanaf nu een aanvraag indienen voor de eerste ronde voor het schooljaar 2015/2016. Ook deze aanvragen moeten uiterlijk 22 mei bij ons binnen zijn.

Voor uw aanvraag gebruikt u een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden of telefonisch opvragen bij het Studiefonds (zie 'Meer informatie'). U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen bij:

Studiefonds
Postbus 610
9700 AP Groningen

Binnen twee weken na een vergadering van het bestuur van de stichting ontvangt u van ons een brief waarin staat of u een bijdrage uit het Provinciaal Groninger Studiefonds ontvangt. Wij behandelen de aanvragen in principe tweemaal per jaar, in juni en september. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Budget 2013-2016

Per schooljaar is maximaal 94.000 euro beschikbaar voor het Studiefonds. Daarnaast stelt de provincie voor elk schooljaar een bedrag van maximaal 60.000 euro beschikbaar voor de aanvullende bijdrage "gratis ov voor mbo-leerlingen". Deze komt ten goede aan mbo-leerlingen die een voltijd opleiding volgen, die jonger zijn dan 19 jaar en die nog geen recht hebben op een ov-kaart.

Bus- en treinabonnementen

Wij gaan altijd uit van de voordeligste manier van reizen. In de meeste gevallen is dit het sterabonnement van Qbuzz. Binnen de provincie Groningen kunt u met dit abonnement zowel met de bus als de trein reizen. Wij gaan uit van de kosten van een jaarabonnement. U kunt dit jaarabonnement ook in termijnen betalen. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een maandabonnement. 10 maandabonnementen zijn even duur als een jaarabonnement. Als u een opleiding volgt waarbij u stage moet lopen, is het meestal beter om maandabonnementen aan te schaffen.  Op het moment dat u het abonnement aanschaft is namelijk nog niet altijd duidelijk waar u stage gaat lopen. Kijk voor meer informatie over de aanschaf en de kosten van een abonnement www.qubuzz.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Studiefonds, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of per e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.

Downloads