Studiefonds (subsidie)

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

 • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
 • die in 2013 een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
 • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf, het COA of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Voor wie is de bijdrage?

De bijdrage is voor inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Het peiljaar is 2013 voor het schooljaar 2015/2016. Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.

Voorwaarden

Bijdragen zijn mogelijk voor:

 1. de volledige reiskosten voor alle mbo-leerlingen onder de 19 jaar in de hele provincie Groningen die een voltijdopleiding volgen, nog geen recht hebben op een ov-kaart en voor hun opleiding verder moeten reizen dan tien kilometer enkele reisafstand. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeenten Groningen en Leek, zie punt 2;
 2. de helft van de reiskosten voor mbo-leerlingen onder de 19 jaar die een voltijdopleiding volgen en die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen;
 3. de helft van de reiskosten voor alle overige inwoners in de provincie Groningen die geen recht hebben op een ov-kaart, met uitzondering van inwoners van de gemeenten Groningen en Leek;
 4. de helft van de kosten voor opleiding en boeken voor alle inwoners in de provincie Groningen, die geen recht hebben op een tegemoetkoming van een andere instantie, zoals de belastingdienst, de DUO, het UWV WERKbedrijf, het COA of de stichting voor vluchteling-studenten UAF. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeenten Groningen en Leek.

Let op:
Sinds 1 januari 2010 ontvangen ouders die een kind in het reguliere voortgezet onderwijs hebben een kindgebonden budget via de Belastingdienst. Uw kind krijgt daarnaast gratis schoolboeken. Volgt uw kind het voortgezet onderwijs via het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) of een particuliere instelling, dan hebt u recht op de 'tegemoetkoming ouders' van de DUO. Voor uw kind in de eerste jaren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft u met ingang van het schooljaar 2015/2016 geen recht meer op de tegemoetkoming ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) In plaats daarvan wordt het Kindgebondenbudget van de Belastingdienst verhoogd. U ontvangt daarom géén bijdrage in de schoolkosten van het Studiefonds.

Voor het kindgebonden budget dient u een aanvraag in bij de Belastingdienst.

Ook minderjarige leerlingen aan het hoger beroepsonderwijs of de universiteit met recht op studiefinanciering en een Ov-kaart, hebben recht op een kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of ze thuis- of uitwonend zijn. Wel van invloed zijn het inkomen van de ouders en het geld dat de leerlingen bijverdienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank en van de Belastingdienst.

Studenten in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het nieuwe leenstelsel. Daarnaast hebben zij recht op gratis OV. De aanvullende studiefinanciering blijft wel bestaan. Dat geldt ook voor leerlingen vanaf 18 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarom ontvangen ook deze leerlingen géén bijdrage in de studiekosten van het Studiefonds. Neem voor meer informatie over de nieuwe regeling rond het nieuwe leenstelsel contact op met de DUO, telefoonnummer 050 - 599 77 55.

Doe de test

Wilt u weten of u voor het schooljaar 2015/2016 in aanmerking komt voor een bijdrage? Doe dan de test 2015/2016. Let op: aan de uitkomst van de test kunt u geen rechten ontlenen.

Aanvragen

Voor de derde ronde voor het schooljaar 2015/2016 kunt u nu uw aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 13 januari 2016 bij ons binnen zijn. Gebruik daarvoor het digitale aanvraagformulier. De bestuursvergadering is op 24 februari 2016.

Binnen twee weken na een vergadering van het bestuur van de stichting ontvangt u van ons een brief waarin staat of u een bijdrage uit het Provinciaal Groninger Studiefonds ontvangt. Wij behandelen de aanvragen in principe tweemaal per jaar, in juni en september. Het is niet zeker of er voldoende budget is om alle aanvragen toe te kennen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Budget 2013-2016

Per schooljaar is maximaal 94.000 euro beschikbaar voor het Studiefonds. Daarnaast stelt de provincie voor elk schooljaar een bedrag van maximaal 60.000 euro beschikbaar voor de aanvullende bijdrage "gratis Ov voor mbo-leerlingen". Deze komt ten goede aan mbo-leerlingen die een voltijd opleiding volgen, die jonger zijn dan 19 jaar en die nog geen recht hebben op een ov-kaart.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Studiefonds, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of per e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.

Downloads

 • 22 april 2015 | Document (overige) | Grootte 372 KB
  PDF Normen Groninger Studiefonds 2015-2016
  Normen voor tegemoetkoming in studiekosten/reiskosten via het Studiefonds voor het schooljaar 2015/2016.
 • 22 april 2015 | Brochure/folder | Grootte 2 MB
  PDF Folder Groninger Studiefonds 2015-2016
  Folder over de tegemoetkoming in studiekosten/reiskosten via het Studiefonds voor het schooljaar 2015/2016.