Marianne Besselink (PvdA)

Marianne Besselink (PvdA)
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050-316 4707
E-mail
m.besselink@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1972
Geboorteplaats
Enschede

Portefeuille

 • Wonen, welzijn en zorg
 • Krimp
 • Leefbaarheid

Nevenfuncties

Onbezoldigde nevenfuncties die voortvloeien uit de functie:

Nationaal – Interprovinciaal

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Woningbouw en Verstedelijking Regiovisie Groningen-Assen
 • Plaatsvervangend lid dagelijks bestuur SNN
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur SNN
 • Lid Algemeen bestuur OV-bureau

Nationaal – Provinciaal

 • Lid Stuurgroep Wonen en voorzieningen Eemsdelta
 • Lid Stuurgroep Wonen en voorzieningen Oost-Groningen
 • Lid Portefeuillehouderoverleg krimp Noord-Nederland
 • Lid Portefeuilleoverleg Top Krimpgebieden Nederland
 • Voorzitter Bestuurlijke regiegroep kennisplatform kindvoorzieningen
 • Lid Raad van advies Zorgkantoor
 • Lid programmaraad Platform 31

Onbezoldigde nevenfuncties die niet voortvloeien uit de functie:

 • Lid van de oudercommissie van kinderdagverblijf De Kleine Held