Fleur Gräper-van Koolwijk (D66)

Fleur  Gräper-van Koolwijk (D66)
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050 - 316 41 24
E-mail
f.graeper@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1974
Geboorteplaats
Leiden

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Toerisme en recreatie
  • Verkeer en vervoer
  • Cultuur, sport en evenementen
  • Internationalisering

Nevenfuncties

Onbezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie:

  • Landelijk voorzitter D66