Gedeputeerde Staten

In de provincie Groningen bestaat het college van Gedeputeerde Staten uit zes gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Gedeputeerde Staten voeren regelingen van de rijksoverheid uit en houden toezicht op de gemeentebesturen. Ook bereiden ze besluiten voor Provinciale Staten voor en voeren deze uit. De gedeputeerden moeten over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen geven aan Provinciale Staten.

Max van den Berg zit als commissaris van de Koning het college van Gedeputeerde Staten voor. Ze vergaderen ten minste een maal per week, actuele besluiten staan wekelijks op de website.

Het college van Gedeputeerde Staten
Het college van Gedeputeerde Staten, met van links naar rechts: Henk Staghouwer (gedeputeerde), William Moorlag (gedeputeerde), Marianne Besselink (gedeputeerde), Bote Wilpstra (gedeputeerde), Max van den Berg (commissaris van de Koning), Mark Boumans (gedeputeerde) en Henk-Jan Bolding (provinciesecretaris).