Ongevallencijfers

Ongevallencijfers in de provincie moeten omlaag

We streven ernaar om met onze maatregelen en ons beleid het aantal doden in het verkeer voor de hele provincie te beperken tot maximaal 35 per jaar en het aantal ernstig gewonden tot maximaal 425 per jaar. Dit is een afspraak met het kabinet voor het jaar 2010. Hoewel we sinds 2004 onder deze streefcijfers zitten, leggen we voor 2020 de lat nog hoger. Voor 2020 willen we niet boven 25 doden en 300 ernstig gewonden in het verkeer uitkomen.

verkeersongeval op een voorrangsweg
Het aantal ongevallen in de provincie moet omlaag

Minder gewonden, meer doden in het verkeer

In 2008 vielen er in Groningen meer doden in het verkeer dan in 2007. In 2008 bedroeg het aantal verkeersdoden in onze provincie 31. In 2007 bedroeg dit aantal 19. Het aantal ziekenhuisgewonden is wel gedaald. In 2008 vielen er in de provincie Groningen 340 gewonden die in het ziekenhuis moesten worden behandeld of opgenomen; in 2007 waren dit er 357. Ook het aantal lichtgewonden is gedaald: van 407 in 2007 naar 312 in 2008.

Ongevallencijfers 1995 - 2008

grafiek met ongevallencijfers tot 2009